- Den dětí v knihovně_3.6.2018
Den dětí v knihovně. Z důvodu nepříznivého počasí, probíhal v knihovně dětský den. Kouzelník Katonas provázel celé odpoledne děti říší plných kouzel, iluzí za doprovodu magické diskotéky. Pro děti byla připravena tombola a malé sladké občerstvení.
0
1_Portrety_Hastikova_A__ Den otevřených dveří a vernisáž Adély Hastíkové - Den otevřených dveří
Den otevřených dveří, v neděli 18. 3. 2018, v naší knihovně a byla zahájena výstava obrazů a portrétů od mladé autorky Adély Hastíkové ze Šardic. Výstava byla zahájena slavností vernisáží za účasti autorky. Při této příležitosti byli poprvé v letošním roce také oceněni drobnými dárky nejlepší čtenáři. Z řad nejmenších bylo oceněno 5 dětí a 4 dospělý čtenáři. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují.
2
Výstava obrazů _Jiří Březina, Šardice - Vernisáž obrazů_Jiří Březina
V neděli 3. 6. 2018 byla v prostorách knihovny vernisáží zahájena další výstava obrazů od šardického autora Jiřího Březiny. Volné chvíle vyplňuje malováním portrétů, na svých obrazech zachycuje lidové zvyky a okolí krajiny. Malování je jeho celoživotním koníčkem.
0
IMG_20180528_075429 Křeslo pro hosta s dětmi nad knihou Z.Pospíšilové - Křeslo pro hosta s dětmi 4.tř.
28. května 2018 beseda se žáky 4 třídy základní školy v rámci akce „Křeslo pro hosta“. Prostřednictvím prezentace a čtením příběhů byly děti seznámeny s poslední vydanou knihou o české spisovatelky Zuzany Pospíšilové „Detektivové a narozeninový případ“. Milé setkání jsme ukončili formou otázek a odpovědí o této napínavé a humorné knížce.
5
Projekt Už jsem čtenář 2017_2018 - Pasování na čtenáře 28.5.2018
V pondělí 28.5.2018 odpoledne proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře za přítomnosti rodičů a prarodičů. Děti nejprve předvedly své čtenářské dovednosti a potvrdily tím své znalosti, které získaly během školního roku. Na závěr byly prvňáčci slavnostně pasování rytířským mečem do řad nejmladších čtenářů a byly odměněni knížkou „ Bráchova bota“, která byla vydána v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, a certifikátem čtenáře. Projekt vyhlašuje sdružení SKIP ČR, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
0
Prvňáčci v knihovně 28.5. 2018 - Prvňáčci v knihovně
V pondělí 28.5.2018 navštívili prvňáčci pod vedením paní učitelky Lenky Cápkové naši obecní knihovnu. V knihovně na děti čekal jejich věrný kamarád Otík, který si připravil pro děti rozmanité úkoly, hádanky a kvízy. Děti se naučily zařazovat knihy, třídit podle žánrů, bylo jim vysvětleno, proč každá kniha má svou značku, jak si knihu vypůjčit domů. Představeny jim byly nejznámější pohádkové knížky od oblíbených autorů – např. o Václava Čtvrtka, Josefa Čapka. Při plnění úkolů jim pomáhali patroni z 9. třídy.
0
01-KnihDotace_puvodni_regaly Nové knižní regály a vybavení pro děti a mládež - Dětské oddělení v novém
Dotace byla přidělena pod názvem projektu „ Dovybavení obecní knihovny v Šardicích“. Celkové výdaje na projekt činily 93 546,00 Kč, z toho dotace z rozpočtu JMK byla ve výši 46 000,00 Kč. Projekt se zaměřuje na dovybavení nově vybudovaných prostor obecní knihovny nábytkem – regály, drobným mobiliářem a novým počítačovým vybavením (PC, monitor, software a bezdrátová čtečka). Pořízením nového počítače došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke zrychlení obsluhy čtenářů. Stávající nevyhovující regály a nábytek v tzv. dětské části knihovny byl nahrazen novým nábytkem, čímž došlo k rozvoji, zkvalitnění a modernizaci prostor obecní knihovny. Ukázka z prostředí před a po instalaci nových regálů.
20
IMG_0490 Projekt Už jsem čtenář–Knížka pro prvňáčka 2017 - Pasováni na čtenáře 15.6.2017
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo 15.6.2017 v podvečerních hodinách v Obecní knihovně v Šardicích. Děti nejprve předvedly své dovednosti ve čtení a svými výkony potvrdily znalosti, které získaly během školního roku v 1.třídě ZŠ. Své ratolesti přišli podpořit rodiče a prarodiče, kteří byli na výkony svých prvňáčků právem hrdi. Na závěr slavnostního večera byly žáčci první třídy pasovány do řad nejmenších čtenářů, a po zásluze odměněny knížkou "Lapálie v Lampálii", která byla vydána v projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka."
37
IMG_0483 Seznámení s knihovnou_čtení je hrou a zábavou - Prvňáčci v knihovně_13.6.2017
Dne 13.6.2017 navštívily prvňáčci knihovnu, kde se seznámily s jejími prostory, dověděly se jak najít knihu, proč každá knížka má svou značku, co udělat, když si chtějí knížku půjčit domů. V průběhu dopoledne jsme se věno valy společnému čtení, formou her a kvízů získaly nové znalosti o knížkách a jejich spisovatelích. Návštěva knihovny byla jedním bodem v rámci projektu "Knížka pro prvňáčka".
6
Ctyrlistek_a_jejich_pribehy Zábavný večer s hrdiny čtyřlístku - Noc s Andersenem
V pátek 31.3. 2017 jsme se opět sešli v Obecní knihovně Šardice k příležitosti 17. ročníku Noc s Andersenem. Letošní pohádkový večer byl s hrdiny Čtyřlístku a jeho výtvarníkem Jaroslavem Němečkem. Večer plný zábavných her, kvízů, tvoření,kuchtění a čtení příběhů o Fifince, Myšpulínovi, Bobíkovi a Pinďovi. Bylo to moc fajn, těšíme se na příští ročník.
20
0_Historie_važně_nevážně_Hodonín Vernisáž soutěže Historie vážně nevážně - 1.místo pro Adélu Hastíkovou
7.10. 2016 Vyhlášení vítězů literární a výtvarné soutěže "Historie vážně nevážně v Městské knihovně Hodonín 1. místo v kategorii výtvarné obsadila Adéla Hastíková ze Šardice s portrétem Karla IV.. Vernisáž se konala v pátek 7. října v 17:30.
6
IMG_2666 Cyril Podolský mezi dětmi v ZŠ 29.10. 2016 - Cyril Podolský mezi dětmi v ZŠ
Beseda s Cyrilem Podolským Jubilejní 20. ročník Týden knihoven oslavily děti ze Základní školy ve čtvrtek 29. září besedou o animovaném filmu a filmových žánrech Cyrila Podolského, autora, scénáristy, režiséra a animátora seriálu večerníčků Krysáci, animátora seriálů Pat a Mat, Bob a Bobek. Žáci 1. - 7. ročníku strávili tento den ve společnosti animovaného filmu. Beseda pro ty nejmenší byla zaměřena především na tvorbu večerníčků. Vyšší ročníky zaujalo poutavé vyprávění pana Podolského o principech animovaného filmu se zaměřením na loutkovou animaci, doplněném projekcí filmových ukázek a předvedením reálných filmových loutek a rekvizit. Žákům 8. a 9. ročníku rozšířil jejich vědomosti výklad o stavbě filmového příběhu, způsobech vyjadřování, dělení jednotlivých žánrů včetně filmových ukázek. Děti během návštěvy se dozvěděly spoustu nových, zajímavých a poučných informací bez rozdílu věku.
6
0_MS_Srazil Šolmesovo autorské čtení 14.10.2016 - Marek Srazil mezi dětmi v MŠ
Šolmesova autorská čtení, 14. 10. 2016 hudebník, spisovatel a učitel strávil s dětmi z MŠ velmi příjemné dopoledne. Marek se svou knihou „Pohádky do postýlky“ vystupuje pro děti po celé ČR. Také dětem z naší mateřské školky předčítal ze svých knížek, vyprávěl si s dětmi, učil je kreslit postavičky z pohádek a zpívat písně, které kniha obsahuje. Během besedy byly do akce zapojeny také děti, které byly za své výkony odměněny. Na závěr se naučily všichni společně písničku.
18
1_IMG_20160617_165603_hdr Putovní výstava - Antonín Dvořák - Antonín Dvořák_Putovní výstava
Putovní výstava - Antonín Dvořák zachycuje jeho život v podobě komisu, který je velmi dobře zpracován také do knižní podoby pod názvem „Antonín Dvořák“ od autorky a ilustrátorky Renáty Fučíkové. Květen - Srpen 2016
5
1_IMG_20160617_165052 Mini-galerie Adély Hastíkové - malované obrázky - Mini-galerie Adély Hastíkové
Výstava obrázků Adély Hastíkové, bývalé žákyně 9. třídy Základní školy T. G. Masaryka v Šardicích a nyní již studentky Gymnázia ve Velkých Pavlovicích. Malování je její velkým koníček. Obrázky bylo možno shlédnout v průběhu června-září 2016 v knihovně.
11
1_IMG_20160603_202109 Knížka pro prvňáčka_UŽ JSEM ČTENÁŘ_2015/2016 - Pasování na čtenáře 3. 6. 2016
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v Obecní knihovně v Šardicích v páteční podvečer 3. 6. 2016. Děti první třídy paní učitelky Mgr. Jitky Brhlové úspěšně prokazovaly své znalosti a dovednosti ve čtení. V počtu 20 dětí z první třídy se sešly v podvečer v knihovně, kde obhajovaly své dovednosti a znalosti vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a vztah ke knize podporující nejen čtení, ale i pohled do literární oblasti. Cílem bylo podpořit rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku základní školy. Během večera v knihovně děti plnily drobné úkoly ve skupinkách. Celoroční úsilí všech zúčastněných bylo odměněno slavnostním pasováním na čtenáře, předáním knížky pro prvňáčka s certifikátem potvrzující členství ve společenství čtenářů. Po svém vynikajícím výkonu s nezapomenutelnými zážitky ukončily putování v provizorních postýlkách ve své první třídě, kde přenocovaly do krásného sluníčkem obdařeného dne. Akce proběhla v rámci projektu "Knížka pro prvňáčka_Už jsem čtenář 2015/2016.
25
IMG_20160530_122709 Projektový týden - Kniha - Beseda s dětmi 2.třídy ZŠ
Pěkné pondělní dopoledne 30. 5. 2016 uběhlo jako voda při besedě s žáky 2. třídy s paní učitelkou Yvetou Řihákovou ze ZŠ. Děti navštívily knihovnu v souvislosti s „Projektovým týdnem – Kniha“. V průběhu týdne od 30.5 až do 3. 6. 2016 pátraly po všech informacích ve spojitosti s knihou. Jedním z prvních úkolů bylo zjistit co společného nebo rozdílného mají slovíčka „Antikvariát“ a „Knihkupectví“. Všichni byly moc šikovní a našly odpovědi na otázky. Tečkou za touto návštěvou bylo společné foto.
1
Fotografie0355 Společné čtení a tvoření dětí z Klubu ZŠ - Společné čtení dětí z klubu ZŠ
Dne 16.3.2016 děti z klubu ZŠ se sešly ke společnému čtení v Obecní knihovně. V druhé části odpoledne si s velkým zápalem tvořily velikonoční dekoraci.
13
Velikonocni_tvoreni_1 21.3.2016_Velikonoční tvoření - Velikonoční tvoření
V pondělí 21.3.2016 děti z družiny ze ZŠ se připravovaly na velikonoční svátky. S velkým elánem malovaly perníčky a zdobila marcipánová vajíčka.
10
1_Mikulaš,Anděl a Cert 3.12.2015 navštívil děti z Klubu maminek v knihovn - 3.12.2015 Mikuláš,Anděl a Cert
3.12.2015 navštívil děti z Klubu maminek v knihovně Mikuláš s Andělem a Čertem.
3
DSCF4023 Vypouštění balónků s přáním k Ježiškovi - 4.12.2015 Přání Ježiškovi
4.12.2015 Celostátní akce vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Součástí akce byla sbírka a společná výroba přáníčka pro děti do Klokánku. S přáním k Ježíškovi odletělo 283 balónků.
13
IMG_20151016_090333 Beseda s žáky ZŠ se spisovatelkou - Martina Bittnerová mezi dětmi
Spisovatelka Martina Bittnerová v pátek 16.10.2015 strávila příjemné dopoledne mezi žáky ZŠ v Šardicích. Během besed "Historie je detektivka aneb Velikáni za zrcadlem" přiblížila dětem práci spisovatelky, její pátrání po zajímavých informacích a dokumentech ze života našich velikánů jako je K.H.Mácha, Božena Němcová a další zajímavé osobnosti převážně z 19. století. Setkání s dětmi bylo zakončeno autogramiádou.
16
IMG_20151015_182549_hdr v Obecní knihovně Šardice - Setkání s Martinou Bittnerovou
Ve čtvrtek 15.10.2015 ve večerních hodinách jsme se setkali v knihovně v Šardicích se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, autorkou povídek a popularizačních článků o významných českých osobnostech minulosti. Během večera nám přiblížila život Boženy Němcové a muže, kteří vstoupili do jejího života. Průvodcem celou besedou byla kniha "Lásky Boženy Němcové". Další vydané knihy: V průšvihu, Na nevěru se neumírá, Beze svědků,Utajené životy slavných Češek, Utajené životy slavných Čechů, Spisovatelky a Éros
6
1_misto_Ševčíková_Holíč_17 let Vyhodnocení soutěže Babička v mém životě - Hodonín - Moje babička_Hodonín_Vyhodnoce
"Babička v mém životě" - slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších prací v této soutěži proběhlo v pátek 9.10.2015 v Městské knihovně Hodonín. Slavnostně byla také otevřena vernisáž prací ve výstavním sále v Městské knihovně. Do soutěže byly zapojeni také žáci ZŠ T. G. Masaryka v Šardicích. V literární části Šardice obsadili dvakrát 3. místo, a to v kategorii A - 3.-5. třída ZŠ obsadila 3. místo Adéla Slámová ze ZŠ Šardice a v kategorii B 6.-9. třída ZŠ obsadila 3. místo Viola Cápková. Blahopřejeme.
19
0_Navsteva knihovniku Návštěva knihovníků z regionu Hodonín v Šardicích - Knihovníci z regionu Hodonín
16.09.2015 Výjezdní porada knihovníků z regionu Hodonín. Knihovníci navštívili naší Obecní knihovnu v Šardicích. Krátce byli seznámeni s historií knihovny, její rekonstrukcí a na závěr z novými prostory. Nechyběla i vzájemná výměna zkušeností z jejich praxe. Knihovna se jim velmi líbila !! Moc pěkná. Následovala další návštěva, a to Městské knihovny v Tišnově.
11
A_Babicka_v_mém_životě Babička v mém životě_Malá galerie prací dětí ZŠ - Babička v mém životě
BABIČKA V MÉM ŽIVOTĚ Malá galerie Výtvarná a literární dílka děti ZŠ T. G. Masaryka Šardice v Obecní knihovně Šardice září – říjen 2015 Vybrané práce byly zaslány do výtvarné a literární soutěže na téma „Moje babička“ a „Píšu o babičce“. Soutěž vyhlášena v rámci projektu „Babička v mém životě“ Městskou knihovnou Hodonín.
30
01_Jak obalit sesity a knihy Školní rok začíná - Jak si obalit sešity a knihy
02.09.2015 pořádala knihovna odpoledne otevřených dveří pro všechny školáky a jejich rodiče, studenty i ostatní veřejnost s tématem "Školní rok začíná - Jak si obalit sešity a knihy". V průběhu odpoledne měli návštěvníci možnost se naučit obalit sešity a knihy a vše si připravit do nadcházejícího školního roku.
10
01_Pasovani ctenaru_25 06 2015 Knížka pro prvňáčka_UŽ JSEM ČTENÁŘ_2014/2015 - Pasování čtenářů 25.6.2015
Ve čtvrtek 25.06.2015 v 17:00 hodin proběhlo v Obecní knihovně v Šardicích slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Děti první třídy paní učitelky Mgr. Yvety Řihákové byly zapojeny do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka pro školní rok 2014/2015". V počtu 19 dětí z první třídy se sešly v podvečer v knihovně, kde obhajovaly své dovednosti a znalosti vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a vztah ke knize podporující nejen čtení, ale i pohled do literární oblasti. Cílem bylo podpořit rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku základní školy. Celoroční projekt byl směrován jako cesta - Putování po pohádkové "Zemi řeči". Během pozdního odpoledne a večera v knihovně děti plnily drobné úkoly v pěti skupinkách. Zábavnou formou byl každý aktivně zapojen do plnění úkolu orientovaných na znalost ABECEDY, pohádkových příběhů a jejich autorů. Celoroční úsilí všech zúčastněných bylo odměněno slavnostním pasováním na čtenáře, předáním knížky pro prvňáčka - Odemyky Zamyky s certifikátem potvrzující členství ve společenství čtenářů. Na závěr všichni obdržely čestnou medaili s večerníčkem a sladké překvapení. Slavností večer pokračoval stezkou odvahy končící na půdě základní školy. Po svém vynikajícím výkonu s nezapomenutelnými zážitky ukončily putování v provizorních postýlkách ve své první třídě, kde přenocovaly do krásného sluníčkem obdařeného dne. Obecní knihovna Šardice darovala všem dětem knížku "Prázdniny s Bosonožkou" pro podporu jejich čtenářského umění do dalšího společného školního roku 2015/2016.
34
IMG_20150330_083732 Hrajeme si na malíře s ilustrátorem Adolfem Dudkem - Ilustrátor A.Dudek_30.3.2015
V pondělí 30.3.2015 jsme měli možnost přivítat mezi námi ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka. Celý den strávil mezi dětmi z MŠ a ZŠ T.G.Masaryka. Humorným a kamarádských přístupem přiblížil dětem základní techniky malování. Děti byly nadšené pohádkovými příběhy, aktivně se zapojovaly do společného malování. Největší odměnou byl upřimný smích a rozzářené dětské oči. Během dne proběhly tři setkání, a to pro děti z mateřské školy na téma "Pohádkové kreslení", pro děti ZŠ: Malujeme pro děti" a "Nehulíme kreslíme".
48
1_27032015 NOC S ANDERSENEM ZA NÁMI - Noc s Andersenem_27 03 2015
Noc s Andersenem se letos poprvé konala v prostorách obecní knihovny. Společně si přečíst a poslechnout pohádku přišlo asi čtyřicet dětí. Překvapila je návštěva Hanse Christiana Andersena v úvodu setkání. Vzácný host jim pověděl něco ze svého dětství i z dob, kdy psal pohádky a příběhy. Poté následovaly dílničky, kde si děti mohly něco zajímavého vyzkoušet a vytvořit. Učily se řadit knihy podle abecedy do knihovny, psaly husím brkem své jméno i jméno některého z letošních oslavenců. V další dílničce si vytvořily lucerničku, ve které si odnesly plamínek radosti ze společně strávených chvil domů. Aby neměli malí čtenáři hlad, připravili si sami v poslední dílničce čertovy jednohubky. Na závěr nesměla chybět stezka odvahy. Krásný a super večer, těšíme se na příští setkání v roce 2016.
62
IMG_20150315_150630 Nedělní odpoledne s Naďou Horákovou - Povídání s Naďou Horákovou
15.3.2015 v neděli odpoledne navštívila naši Obecní knihovnu regionální spisovatelka historických románů Naďa Horáková z nedalekých Mutěnic. Příjemné odpoledne bylo zpestřeno zážitky z psaní detektivek, scénářů a historkami z jejího osobního života. Z její tvorby : Vlk na vodítku, Brněnské nevěstky, Brněnské Židovky, Falešná kočička, Kletba markomanské královny,Kronika zapomenutého templáře...
20
18.2_.2015_028_ Přednáška Zdravé bydlení - Přednaška Zdravé bydlení
ZDRAVÉ BYDLENÍ A GEOPATOGENNÍ ZÓNY“, která se uskutečnila 18.2.2015 v Obecní knihovně. Přednášející byl ing. Pavel Kavřík z České psychoenergetické společnosti, který vysvětlil •co jsou to geopatogenní zóny •co je to technické záření •jak to vše negativně působí na naše zdraví •proč v současné době narůstají počty různých nemocí
4
1_Přáni Ježiškovi - Přání Ježiškovi
V pátek 12.12.2014 jsme se všichni sešli, abychom napsali svá přáníčka Ježiškovi. K tomu posloužilo 273 balonků. Doufejme, že vše se nám splní, prožijeme krásné vánoční svátky a vykročíme energicky do nového roku.
21
3.12_.2014_025_ 3.12.2014 Děti ze školní družiny připravují vánoce - Vánoční tvoření v knihovně
11
4.12.2014 Mikuláš v knihovně 4.12.2014 Klub Maminek_Setkání s Mikuláše - Klub Maminek_Mikuláš
4.12.2014 navštívil knihovnu Mikuláš, aby potěšil a pobavil děti a maminky na jejich společném setkání.
25
Tréning paměti_2014_11_26 Dia klub - vzdělávání seniorů - Tréning paměti
7
Beseda s Evou Papouškovou 21.11.2014 Povídání s Evou Papouškovou - Beseda s Evou Papouškovou
21. 11. 2014 byla v knihovně uspořádána beseda se scénáristkou a spisovatelkou Evou Papouškovou, která byla odměněna cenou Magnesia Litera za knihu „Kosprd a Telecí“. Veselý příběh ze života dětí v mateřské školce. Je autorkou scénářů k seriálům SVĚTLA Z PASÁŽE, POJIŠŤOVNA ŠTĚSTÍ a ZÁZRAKY ŽIVOTA, dále se podílela na scénářích k seriálům CESTY DOMŮ a OBCHOĎÁK. Je také autorkou scénářů televizních pohádek a také večerníčku O KANAFÁSKOVI, vytvořila také scénář k televizní adaptaci knih Simony Monyové TCHÝNĚ A UZENÝ a SEBEMILENEC. Příběhy z natáčení seriálů, ze spisovatelského prostředí a z jejího osobního života byly příjemným zpestřením pátečního odpoledne pro všechny účastníky besedy. Paní Papoušková velmi ocenila krásné přivítání v obci, krásné chvíle v pěkném prostředí a setkání se skvělými lidmi.
10
P1020772 - Společné čtení dětí z družiny
Společné čtení dětí z družiny 8.10.2014 v rámci akce "Říjen týden knihoven" V rámci akce „Říjen – týden knihoven“ navštívily knihovnu děti ze školní družiny ZŠ TGM Šardice a zapojily se do společného čtení knihy „Ferda mravenec“ od spisovatele Ondřeje Sekory. Pod názvem „Čteme a malujeme Ferdu mravence“ vytvořily krásné obrázky, které si mohly prohlédnout návštěvníci knihovny.
15
Pasování prvňáčků na čtenáře - 13.6.2014_Pasování čtenářů
13.6.2014 Děti z první třídy předvedly s velkou chutí své čtenářské umění. Děti si prohlédly knihovnu, byly seznámeny s prostředím a s velkým elánem a radostí plnily soutěžní úkoly a hádanky. Všichni byly šikovní a předvedly své čtenářské umění. Malý čtenáři si odnesly domů za své výkony pamětní list „Už jsem čtenář“ , knížku pro prvňáčka a drobné dárky.
40
1 Slavnostní přivítání Den otevřených dveří_Křest knihy Šardické tóny - Knihovna Šardice_01 05 2014
15
2014-02-21_Knihovna Stehovani 2 Stěhování_Březen_Duben 2014 - Knihovna_Nové prostory
13
Knihovna_Stěhovani z původnich prostor_20131028 (1 Stěhování 10/2013 - Knihovna_Staré prostory
4

Alzbeta Ilcikova_2 tr_Kat E_vykres Andrea Knoflickoa_1 tr_Kat E Aneta Riedlova_4 TR_Kat F Ivo Jelenek_3 TR_Kat E Jan Blazek_2 TR_Kat E Kamila Priglova_4 TR_Kat F Kristyna Uhljarova_4 TR_Kat F Lucie Vindisova_3 TR_Kat E Martin Slama_1 TR_Kat E Michaela Chludilova_1 TR_Kat E Michal Bohunsky_3 TR_Kat E Miroslav Riedl_3 TR_Kat E Simona Kohoutova_4 TR_Kat E Tadeas Foltyn_2 TR_Kat E Tomas Blata_1 TR_Kat E Tomas Horatius_1 TR_Kat E