01-KnihDotace_puvodni_regaly Nové knižní regály a vybavení pro děti a mládež - Dětské oddělení v novém
Dotace byla přidělena pod názvem projektu „ Dovybavení obecní knihovny v Šardicích“. Celkové výdaje na projekt činily 93 546,00 Kč, z toho dotace z rozpočtu JMK byla ve výši 46 000,00 Kč. Projekt se zaměřuje na dovybavení nově vybudovaných prostor obecní knihovny nábytkem – regály, drobným mobiliářem a novým počítačovým vybavením (PC, monitor, software a bezdrátová čtečka). Pořízením nového počítače došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke zrychlení obsluhy čtenářů. Stávající nevyhovující regály a nábytek v tzv. dětské části knihovny byl nahrazen novým nábytkem, čímž došlo k rozvoji, zkvalitnění a modernizaci prostor obecní knihovny. Ukázka z prostředí před a po instalaci nových regálů.
20
IMG_0490 Projekt Už jsem čtenář–Knížka pro prvňáčka 2017 - Pasováni na čtenáře 15.6.2017
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo 15.6.2017 v podvečerních hodinách v Obecní knihovně v Šardicích. Děti nejprve předvedly své dovednosti ve čtení a svými výkony potvrdily znalosti, které získaly během školního roku v 1.třídě ZŠ. Své ratolesti přišli podpořit rodiče a prarodiče, kteří byli na výkony svých prvňáčků právem hrdi. Na závěr slavnostního večera byly žáčci první třídy pasovány do řad nejmenších čtenářů, a po zásluze odměněny knížkou "Lapálie v Lampálii", která byla vydána v projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka."
37
IMG_0483 Seznámení s knihovnou_čtení je hrou a zábavou - Prvňáčci v knihovně_13.6.2017
Dne 13.6.2017 navštívily prvňáčci knihovnu, kde se seznámily s jejími prostory, dověděly se jak najít knihu, proč každá knížka má svou značku, co udělat, když si chtějí knížku půjčit domů. V průběhu dopoledne jsme se věno valy společnému čtení, formou her a kvízů získaly nové znalosti o knížkách a jejich spisovatelích. Návštěva knihovny byla jedním bodem v rámci projektu "Knížka pro prvňáčka".
6
Ctyrlistek_a_jejich_pribehy Zábavný večer s hrdiny čtyřlístku - Noc s Andersenem
V pátek 31.3. 2017 jsme se opět sešli v Obecní knihovně Šardice k příležitosti 17. ročníku Noc s Andersenem. Letošní pohádkový večer byl s hrdiny Čtyřlístku a jeho výtvarníkem Jaroslavem Němečkem. Večer plný zábavných her, kvízů, tvoření,kuchtění a čtení příběhů o Fifince, Myšpulínovi, Bobíkovi a Pinďovi. Bylo to moc fajn, těšíme se na příští ročník.
20
0_Historie_važně_nevážně_Hodonín Vernisáž soutěže Historie vážně nevážně - 1.místo pro Adélu Hastíkovou
7.10. 2016 Vyhlášení vítězů literární a výtvarné soutěže "Historie vážně nevážně v Městské knihovně Hodonín 1. místo v kategorii výtvarné obsadila Adéla Hastíková ze Šardice s portrétem Karla IV.. Vernisáž se konala v pátek 7. října v 17:30.
6
IMG_2666 Cyril Podolský mezi dětmi v ZŠ 29.10. 2016 - Cyril Podolský mezi dětmi v ZŠ
Beseda s Cyrilem Podolským Jubilejní 20. ročník Týden knihoven oslavily děti ze Základní školy ve čtvrtek 29. září besedou o animovaném filmu a filmových žánrech Cyrila Podolského, autora, scénáristy, režiséra a animátora seriálu večerníčků Krysáci, animátora seriálů Pat a Mat, Bob a Bobek. Žáci 1. - 7. ročníku strávili tento den ve společnosti animovaného filmu. Beseda pro ty nejmenší byla zaměřena především na tvorbu večerníčků. Vyšší ročníky zaujalo poutavé vyprávění pana Podolského o principech animovaného filmu se zaměřením na loutkovou animaci, doplněném projekcí filmových ukázek a předvedením reálných filmových loutek a rekvizit. Žákům 8. a 9. ročníku rozšířil jejich vědomosti výklad o stavbě filmového příběhu, způsobech vyjadřování, dělení jednotlivých žánrů včetně filmových ukázek. Děti během návštěvy se dozvěděly spoustu nových, zajímavých a poučných informací bez rozdílu věku.
6
0_MS_Srazil Šolmesovo autorské čtení 14.10.2016 - Marek Srazil mezi dětmi v MŠ
Šolmesova autorská čtení, 14. 10. 2016 hudebník, spisovatel a učitel strávil s dětmi z MŠ velmi příjemné dopoledne. Marek se svou knihou „Pohádky do postýlky“ vystupuje pro děti po celé ČR. Také dětem z naší mateřské školky předčítal ze svých knížek, vyprávěl si s dětmi, učil je kreslit postavičky z pohádek a zpívat písně, které kniha obsahuje. Během besedy byly do akce zapojeny také děti, které byly za své výkony odměněny. Na závěr se naučily všichni společně písničku.
18
1_IMG_20160617_165603_hdr Putovní výstava - Antonín Dvořák - Antonín Dvořák_Putovní výstava
Putovní výstava - Antonín Dvořák zachycuje jeho život v podobě komisu, který je velmi dobře zpracován také do knižní podoby pod názvem „Antonín Dvořák“ od autorky a ilustrátorky Renáty Fučíkové. Květen - Srpen 2016
5
1_IMG_20160617_165052 Mini-galerie Adély Hastíkové - malované obrázky - Mini-galerie Adély Hastíkové
Výstava obrázků Adély Hastíkové, bývalé žákyně 9. třídy Základní školy T. G. Masaryka v Šardicích a nyní již studentky Gymnázia ve Velkých Pavlovicích. Malování je její velkým koníček. Obrázky bylo možno shlédnout v průběhu června-září 2016 v knihovně.
11
1_IMG_20160603_202109 Knížka pro prvňáčka_UŽ JSEM ČTENÁŘ_2015/2016 - Pasování na čtenáře 3. 6. 2016
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v Obecní knihovně v Šardicích v páteční podvečer 3. 6. 2016. Děti první třídy paní učitelky Mgr. Jitky Brhlové úspěšně prokazovaly své znalosti a dovednosti ve čtení. V počtu 20 dětí z první třídy se sešly v podvečer v knihovně, kde obhajovaly své dovednosti a znalosti vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a vztah ke knize podporující nejen čtení, ale i pohled do literární oblasti. Cílem bylo podpořit rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku základní školy. Během večera v knihovně děti plnily drobné úkoly ve skupinkách. Celoroční úsilí všech zúčastněných bylo odměněno slavnostním pasováním na čtenáře, předáním knížky pro prvňáčka s certifikátem potvrzující členství ve společenství čtenářů. Po svém vynikajícím výkonu s nezapomenutelnými zážitky ukončily putování v provizorních postýlkách ve své první třídě, kde přenocovaly do krásného sluníčkem obdařeného dne. Akce proběhla v rámci projektu "Knížka pro prvňáčka_Už jsem čtenář 2015/2016.
25
IMG_20160530_122709 Projektový týden - Kniha - Beseda s dětmi 2.třídy ZŠ
Pěkné pondělní dopoledne 30. 5. 2016 uběhlo jako voda při besedě s žáky 2. třídy s paní učitelkou Yvetou Řihákovou ze ZŠ. Děti navštívily knihovnu v souvislosti s „Projektovým týdnem – Kniha“. V průběhu týdne od 30.5 až do 3. 6. 2016 pátraly po všech informacích ve spojitosti s knihou. Jedním z prvních úkolů bylo zjistit co společného nebo rozdílného mají slovíčka „Antikvariát“ a „Knihkupectví“. Všichni byly moc šikovní a našly odpovědi na otázky. Tečkou za touto návštěvou bylo společné foto.
1
Fotografie0355 Společné čtení a tvoření dětí z Klubu ZŠ - Společné čtení dětí z klubu ZŠ
Dne 16.3.2016 děti z klubu ZŠ se sešly ke společnému čtení v Obecní knihovně. V druhé části odpoledne si s velkým zápalem tvořily velikonoční dekoraci.
13
Velikonocni_tvoreni_1 21.3.2016_Velikonoční tvoření - Velikonoční tvoření
V pondělí 21.3.2016 děti z družiny ze ZŠ se připravovaly na velikonoční svátky. S velkým elánem malovaly perníčky a zdobila marcipánová vajíčka.
10
1_Mikulaš,Anděl a Cert 3.12.2015 navštívil děti z Klubu maminek v knihovn - 3.12.2015 Mikuláš,Anděl a Cert
3.12.2015 navštívil děti z Klubu maminek v knihovně Mikuláš s Andělem a Čertem.
3
DSCF4023 Vypouštění balónků s přáním k Ježiškovi - 4.12.2015 Přání Ježiškovi
4.12.2015 Celostátní akce vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Součástí akce byla sbírka a společná výroba přáníčka pro děti do Klokánku. S přáním k Ježíškovi odletělo 283 balónků.
13
IMG_20151016_090333 Beseda s žáky ZŠ se spisovatelkou - Martina Bittnerová mezi dětmi
Spisovatelka Martina Bittnerová v pátek 16.10.2015 strávila příjemné dopoledne mezi žáky ZŠ v Šardicích. Během besed "Historie je detektivka aneb Velikáni za zrcadlem" přiblížila dětem práci spisovatelky, její pátrání po zajímavých informacích a dokumentech ze života našich velikánů jako je K.H.Mácha, Božena Němcová a další zajímavé osobnosti převážně z 19. století. Setkání s dětmi bylo zakončeno autogramiádou.
16
IMG_20151015_182549_hdr v Obecní knihovně Šardice - Setkání s Martinou Bittnerovou
Ve čtvrtek 15.10.2015 ve večerních hodinách jsme se setkali v knihovně v Šardicích se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, autorkou povídek a popularizačních článků o významných českých osobnostech minulosti. Během večera nám přiblížila život Boženy Němcové a muže, kteří vstoupili do jejího života. Průvodcem celou besedou byla kniha "Lásky Boženy Němcové". Další vydané knihy: V průšvihu, Na nevěru se neumírá, Beze svědků,Utajené životy slavných Češek, Utajené životy slavných Čechů, Spisovatelky a Éros
6
1_misto_Ševčíková_Holíč_17 let Vyhodnocení soutěže Babička v mém životě - Hodonín - Moje babička_Hodonín_Vyhodnoce
"Babička v mém životě" - slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších prací v této soutěži proběhlo v pátek 9.10.2015 v Městské knihovně Hodonín. Slavnostně byla také otevřena vernisáž prací ve výstavním sále v Městské knihovně. Do soutěže byly zapojeni také žáci ZŠ T. G. Masaryka v Šardicích. V literární části Šardice obsadili dvakrát 3. místo, a to v kategorii A - 3.-5. třída ZŠ obsadila 3. místo Adéla Slámová ze ZŠ Šardice a v kategorii B 6.-9. třída ZŠ obsadila 3. místo Viola Cápková. Blahopřejeme.
19
0_Navsteva knihovniku Návštěva knihovníků z regionu Hodonín v Šardicích - Knihovníci z regionu Hodonín
16.09.2015 Výjezdní porada knihovníků z regionu Hodonín. Knihovníci navštívili naší Obecní knihovnu v Šardicích. Krátce byli seznámeni s historií knihovny, její rekonstrukcí a na závěr z novými prostory. Nechyběla i vzájemná výměna zkušeností z jejich praxe. Knihovna se jim velmi líbila !! Moc pěkná. Následovala další návštěva, a to Městské knihovny v Tišnově.
11
A_Babicka_v_mém_životě Babička v mém životě_Malá galerie prací dětí ZŠ - Babička v mém životě
BABIČKA V MÉM ŽIVOTĚ Malá galerie Výtvarná a literární dílka děti ZŠ T. G. Masaryka Šardice v Obecní knihovně Šardice září – říjen 2015 Vybrané práce byly zaslány do výtvarné a literární soutěže na téma „Moje babička“ a „Píšu o babičce“. Soutěž vyhlášena v rámci projektu „Babička v mém životě“ Městskou knihovnou Hodonín.
30
01_Jak obalit sesity a knihy Školní rok začíná - Jak si obalit sešity a knihy
02.09.2015 pořádala knihovna odpoledne otevřených dveří pro všechny školáky a jejich rodiče, studenty i ostatní veřejnost s tématem "Školní rok začíná - Jak si obalit sešity a knihy". V průběhu odpoledne měli návštěvníci možnost se naučit obalit sešity a knihy a vše si připravit do nadcházejícího školního roku.
10
01_Pasovani ctenaru_25 06 2015 Knížka pro prvňáčka_UŽ JSEM ČTENÁŘ_2014/2015 - Pasování čtenářů 25.6.2015
Ve čtvrtek 25.06.2015 v 17:00 hodin proběhlo v Obecní knihovně v Šardicích slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Děti první třídy paní učitelky Mgr. Yvety Řihákové byly zapojeny do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka pro školní rok 2014/2015". V počtu 19 dětí z první třídy se sešly v podvečer v knihovně, kde obhajovaly své dovednosti a znalosti vedoucí k rozvoji zájmu o četbu a vztah ke knize podporující nejen čtení, ale i pohled do literární oblasti. Cílem bylo podpořit rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku základní školy. Celoroční projekt byl směrován jako cesta - Putování po pohádkové "Zemi řeči". Během pozdního odpoledne a večera v knihovně děti plnily drobné úkoly v pěti skupinkách. Zábavnou formou byl každý aktivně zapojen do plnění úkolu orientovaných na znalost ABECEDY, pohádkových příběhů a jejich autorů. Celoroční úsilí všech zúčastněných bylo odměněno slavnostním pasováním na čtenáře, předáním knížky pro prvňáčka - Odemyky Zamyky s certifikátem potvrzující členství ve společenství čtenářů. Na závěr všichni obdržely čestnou medaili s večerníčkem a sladké překvapení. Slavností večer pokračoval stezkou odvahy končící na půdě základní školy. Po svém vynikajícím výkonu s nezapomenutelnými zážitky ukončily putování v provizorních postýlkách ve své první třídě, kde přenocovaly do krásného sluníčkem obdařeného dne. Obecní knihovna Šardice darovala všem dětem knížku "Prázdniny s Bosonožkou" pro podporu jejich čtenářského umění do dalšího společného školního roku 2015/2016.
34
IMG_20150330_083732 Hrajeme si na malíře s ilustrátorem Adolfem Dudkem - Ilustrátor A.Dudek_30.3.2015
V pondělí 30.3.2015 jsme měli možnost přivítat mezi námi ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka. Celý den strávil mezi dětmi z MŠ a ZŠ T.G.Masaryka. Humorným a kamarádských přístupem přiblížil dětem základní techniky malování. Děti byly nadšené pohádkovými příběhy, aktivně se zapojovaly do společného malování. Největší odměnou byl upřimný smích a rozzářené dětské oči. Během dne proběhly tři setkání, a to pro děti z mateřské školy na téma "Pohádkové kreslení", pro děti ZŠ: Malujeme pro děti" a "Nehulíme kreslíme".
48
1_27032015 NOC S ANDERSENEM ZA NÁMI - Noc s Andersenem_27 03 2015
Noc s Andersenem se letos poprvé konala v prostorách obecní knihovny. Společně si přečíst a poslechnout pohádku přišlo asi čtyřicet dětí. Překvapila je návštěva Hanse Christiana Andersena v úvodu setkání. Vzácný host jim pověděl něco ze svého dětství i z dob, kdy psal pohádky a příběhy. Poté následovaly dílničky, kde si děti mohly něco zajímavého vyzkoušet a vytvořit. Učily se řadit knihy podle abecedy do knihovny, psaly husím brkem své jméno i jméno některého z letošních oslavenců. V další dílničce si vytvořily lucerničku, ve které si odnesly plamínek radosti ze společně strávených chvil domů. Aby neměli malí čtenáři hlad, připravili si sami v poslední dílničce čertovy jednohubky. Na závěr nesměla chybět stezka odvahy. Krásný a super večer, těšíme se na příští setkání v roce 2016.
62
IMG_20150315_150630 Nedělní odpoledne s Naďou Horákovou - Povídání s Naďou Horákovou
15.3.2015 v neděli odpoledne navštívila naši Obecní knihovnu regionální spisovatelka historických románů Naďa Horáková z nedalekých Mutěnic. Příjemné odpoledne bylo zpestřeno zážitky z psaní detektivek, scénářů a historkami z jejího osobního života. Z její tvorby : Vlk na vodítku, Brněnské nevěstky, Brněnské Židovky, Falešná kočička, Kletba markomanské královny,Kronika zapomenutého templáře...
20
18.2_.2015_028_ Přednáška Zdravé bydlení - Přednaška Zdravé bydlení
ZDRAVÉ BYDLENÍ A GEOPATOGENNÍ ZÓNY“, která se uskutečnila 18.2.2015 v Obecní knihovně. Přednášející byl ing. Pavel Kavřík z České psychoenergetické společnosti, který vysvětlil •co jsou to geopatogenní zóny •co je to technické záření •jak to vše negativně působí na naše zdraví •proč v současné době narůstají počty různých nemocí
4
1_Přáni Ježiškovi - Přání Ježiškovi
V pátek 12.12.2014 jsme se všichni sešli, abychom napsali svá přáníčka Ježiškovi. K tomu posloužilo 273 balonků. Doufejme, že vše se nám splní, prožijeme krásné vánoční svátky a vykročíme energicky do nového roku.
21
3.12_.2014_025_ 3.12.2014 Děti ze školní družiny připravují vánoce - Vánoční tvoření v knihovně
11
4.12.2014 Mikuláš v knihovně 4.12.2014 Klub Maminek_Setkání s Mikuláše - Klub Maminek_Mikuláš
4.12.2014 navštívil knihovnu Mikuláš, aby potěšil a pobavil děti a maminky na jejich společném setkání.
25
Tréning paměti_2014_11_26 Dia klub - vzdělávání seniorů - Tréning paměti
7
Beseda s Evou Papouškovou 21.11.2014 Povídání s Evou Papouškovou - Beseda s Evou Papouškovou
21. 11. 2014 byla v knihovně uspořádána beseda se scénáristkou a spisovatelkou Evou Papouškovou, která byla odměněna cenou Magnesia Litera za knihu „Kosprd a Telecí“. Veselý příběh ze života dětí v mateřské školce. Je autorkou scénářů k seriálům SVĚTLA Z PASÁŽE, POJIŠŤOVNA ŠTĚSTÍ a ZÁZRAKY ŽIVOTA, dále se podílela na scénářích k seriálům CESTY DOMŮ a OBCHOĎÁK. Je také autorkou scénářů televizních pohádek a také večerníčku O KANAFÁSKOVI, vytvořila také scénář k televizní adaptaci knih Simony Monyové TCHÝNĚ A UZENÝ a SEBEMILENEC. Příběhy z natáčení seriálů, ze spisovatelského prostředí a z jejího osobního života byly příjemným zpestřením pátečního odpoledne pro všechny účastníky besedy. Paní Papoušková velmi ocenila krásné přivítání v obci, krásné chvíle v pěkném prostředí a setkání se skvělými lidmi.
10
P1020772 - Společné čtení dětí z družiny
Společné čtení dětí z družiny 8.10.2014 v rámci akce "Říjen týden knihoven" V rámci akce „Říjen – týden knihoven“ navštívily knihovnu děti ze školní družiny ZŠ TGM Šardice a zapojily se do společného čtení knihy „Ferda mravenec“ od spisovatele Ondřeje Sekory. Pod názvem „Čteme a malujeme Ferdu mravence“ vytvořily krásné obrázky, které si mohly prohlédnout návštěvníci knihovny.
15
Pasování prvňáčků na čtenáře - 13.6.2014_Pasování čtenářů
13.6.2014 Děti z první třídy předvedly s velkou chutí své čtenářské umění. Děti si prohlédly knihovnu, byly seznámeny s prostředím a s velkým elánem a radostí plnily soutěžní úkoly a hádanky. Všichni byly šikovní a předvedly své čtenářské umění. Malý čtenáři si odnesly domů za své výkony pamětní list „Už jsem čtenář“ , knížku pro prvňáčka a drobné dárky.
40
1 Slavnostní přivítání Den otevřených dveří_Křest knihy Šardické tóny - Knihovna Šardice_01 05 2014
15
2014-02-21_Knihovna Stehovani 2 Stěhování_Březen_Duben 2014 - Knihovna_Nové prostory
13
Knihovna_Stěhovani z původnich prostor_20131028 (1 Stěhování 10/2013 - Knihovna_Staré prostory
4

Alzbeta Ilcikova_2 tr_Kat E_vykres Andrea Knoflickoa_1 tr_Kat E Aneta Riedlova_4 TR_Kat F Ivo Jelenek_3 TR_Kat E Jan Blazek_2 TR_Kat E Kamila Priglova_4 TR_Kat F Kristyna Uhljarova_4 TR_Kat F Lucie Vindisova_3 TR_Kat E Martin Slama_1 TR_Kat E Michaela Chludilova_1 TR_Kat E Michal Bohunsky_3 TR_Kat E Miroslav Riedl_3 TR_Kat E Simona Kohoutova_4 TR_Kat E Tadeas Foltyn_2 TR_Kat E Tomas Blata_1 TR_Kat E Tomas Horatius_1 TR_Kat E