Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014/2015 

SKIP ČR vyhlašuje sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

 

 OBRÁZEK : obrazek_uz_jsem_ctenar.png

 

Obecní knihovna v Šardicích ve spolupráci se ZŠ T.G.M v Šardicích se přihlásila do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka".

Do projektu byly přihlášeny děti první třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Yvety Řihákové.

 

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2014/2015 je to kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda.

 

Knihovna pro děti první třídy v období od prosince 2014 do května 2015 připraví pro prvńáky nejméně jednu návštěvu knihovny a upořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. 

 

Akce v rámci projetku

 

* Celoroční projekt – Putování po pohádkové „Zemi řeči“

* Velké říjnové čtení – čteme, posloucháme, zpíváme, dramatizujeme,

   recitujeme a relaxujeme

* Maraton čtení s Evou Papouškovou ve spolupráci s obecní knihovnou

* Hry s rytmem, rýmem, intonací–každý měsíc jedna báseň zpaměti

   a k ní ilustrace

* Dny otevřených dveří – malá třídní akademie k Vánocům a Dni matek

* Školní kolo soutěže dětských recitátorů

* Březen měsíc knihy - Návštěva Obecní knihovny v Šardicích,

                                        společné čtení - Indiánské pohádky

* Noc s Andersenem - večer plný soutěží, čtení Andersenových pohádek

                                      a výroba lucerniček 

* Beseda s Adolfem Dudkem ve spolupráci s obecní knihovnou

* Pasování prvňáčků na čtenáře ve spolupráci s obecní knihovnou,                              slavnostní předání knížky pro prvňáčka.

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

25. 06. 2015 čtvrtek v 17:00 hodin v Obecní knihovně v Šardicích

V počtu 19 dětí z první třídy se sešli v podvečer v knihovně, kde obhajovaly své dovednosti a znalosti vedoucí k rozvoji zájmu o četbu, vztah ke knize a k jiným oblastem podporující nejen čtení, ale i pohled do literární oblasti.

Cílem bylo podpořit rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku základní školy. Celoroční projekt byl směrován jako cesta - Putování po pohádkové "Zemi řeči". 

Během pozdního odpoledne a večera v knihovně děti plnily drobné úkoly v pěti skupinkách. Zábavnou formou byl každý aktivně zapojen do plnění úkolu orientovaných na znalost ABECEDY, pohádkových příběhů a jejich autorů.

Celoroční úsilí všech zúčastněných bylo odměněno slavnostním pasováním na čtenáře, předáním knížky pro prvňáčka - Odemyky Zamyky s certifikátem potvrzující členství ve společenství čtenářů. Na závěr všichni obdržely čestnou medaili s večerníčkem a sladké překvapení.

Slavností večer pokračoval stezkou odvahy končící na půdě základní školy.

Po svém vynikajícím výkonu s nezapomenutelnými zážitky ukončily putování v provizorních postýlkách ve své první třídě, kde přenocovaly do krásného sluníčkem obdařeného dne.

 

Obecní knihovna Šardice darovala všem dětem knížku "Prázdniny s Bosonožkou" pro podporu jejich čtenářského umění do dalšího společného školního roku 2015/2016.