Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2015/2016 

SKIP ČR vyhlašuje sedmý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

 OBRÁZEK : projekt_uz_jsem_ctenar_2016_obrazek.jpg

   

Obecní knihovna v Šardicích ve spolupráci se ZŠ T.G.M v Šardicích se přihlásila do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka".

 

Do projektu byly přihlášeny děti první třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Brhlové.

  

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti koupit. Ve školním roce 2015/2016 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.

  

Knihovna pro děti první třídy v období od prosince 2015 do května 2016 připraví pro prvńáky nejméně jednu návštěvu knihovny a upořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. 

 

  

Akce v rámci projetku

Počet prvňáčků ve školním roce 2015/2016: 19 žáků (10 děvčat a 9 chlapců)

 

Aktivity realizované k rozvoji čtenářské gramotnosti ve své I. třídě:

Celoroční projekt – Putování s pohádkou

Celoroční společné čtení knih M.Drijveroé Zlobilky, Nezbedníci

Společná práce s časopisem Sluníčko, které odebírají všichni žáci

Velké říjnové čtení – čteme, posloucháme, zpíváme, dramatizujemeÁ, recitujeme a relaxujeme

Čtení s I. Březinovou ve spolupráci s obecní knihovnou

Hry s rytmem, rýmem, intonací – každý měsíc jedna báseň zpaměti a k ní ilustrace

Dny otevřených dveří – malá třídní akademie k Vánocům

Školní kolo soutěže dětských recitátorů

Školní výlet – putování za pohádkou – čtení, prezentace, vyprávění

Pasování prvňáčků na čtenáře ve spolupráci s obecní knihovnou, zde slavnostní předání knížky pro prvňáčka.

 

Předpokládané akce, které budou uskutečněny do konce školního roku:

-        Pasování na čtenáře ve spolupráci s Místní lidovou knihovnou Šardice

-        Čtení dětem v místní mateřské škole

-        Usínáme s pohádkou – spaní ve škole, čtení z knih školní knihovny

-        Oslavy založení obce Šardice – tvorba básniček a říkadel,

Divadelní představení muzikálu Janíček – král zbojníků.

 

 

Datum předávání knih 3. června 2016