Příspěvek do knihovnického časopisu DUHA o Obecní knihovně Šardice.

ŠVEJCAROVÁ, Magda. Obecní knihovna Šardice. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 2 [cit. 2014-08-27].   Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/obecni-knihovna-sardice>. ISSN 1804-4255.